Select language
About Us

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long Thành lập ngày 30/05/2001, Sau gần 20 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đã trở thành nhà máy gia công kính hàng đầu tại Việt Nam với thương hiệu.     - Kính an toàn Hải Long

Với tôn chỉ không ngừng phấn đấu để phục vụ khách hàng tốt hơn, cung cấp cho thị trường những sản phẩm ưu việt và vươn ra thị trường quốc tế ...Năm 2015, Công ty TNHH Thương mại Hải Long thành lập Công ty cổ phần kính an toàn VSG: thương hiệu hailongglass - Kính an toàn VSG

xem thêm
about
Production capacity
Connect
Why choose VSG
Order
Product
Construction
Import and export