Select language
About Us

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long Thành lập ngày 30/05/2001, Sau gần 20 năm xây dựng, tăng trưởng và phát triển đã trở thành nhà máy chế biến thủy tinh hàng đầu tại Việt Nam với thương hiệu.     - Kính an toàn Hải Long

Với nguyên tắc không ngừng phấn đấu để phục vụ khách hàng tốt hơn, cung cấp cho thị trường những sản phẩm ưu việt và vươn ra thị trường quốc tế ... 2015, Công ty TNHH Thương mại Hải Long. thành lập Công ty cổ phần kính an toàn Việt Nam Nhật Bản: thương hiệu hailongglass - Kính an toàn VSG

xem thêm
about
Production capacity
Connect
Why choose VSG
Order
Product
Construction
Import and export