• Home
  • Hình Thức Thanh Toán

General policies and regulations

Hình Thức Thanh Toán

  • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Thời gian thanh toán:

- Đối với khách hàng trong Nội thành: Quý khách thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi nhận hàng

- Đối với khách hàng ở tỉnh: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng hoặc thỏa thuận hai bên.