Nhân dịp hè 2022

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên được nghỉ ngôi và ngắn kết tình cảm, lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi như thường niên tổ chức du lịch công ty hằng năm.

Dưới đây là hoạt động tập thể đầy ý nghĩa.

vsg7
vsg4-1
z3472794710098_5c4aad97836580f7ddad71ee57080a6f
vsg8-1
vsg9
vsg10
vsg12