Kính Việt Nhật - VSG vinh dự là đơn vị tài trợ Giải Đặc Biệt cho lễ kỷ niệm 4 năm thành lập hội ngành cửa Hà Bắc Lạng.
Chúc hội ngành cửa Hà Bắc Lạng đoàn kết, ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.