Kính An Toàn Việt Nhật - VSG, chúc hiệp hội ngành cửa Ninh Bình và các hội viên luôn đoàn kết và phát triển.
VSG hân hạnh là nhà tài trợ giải đặc biệt