Tiêu chuẩn chất lượng: Thương hiệu Kính an toàn Việt Nhật (VSG) được khẳng định bởi uy tín, chất lượng, tính an toàn và đặc biệt thân thiện với môi trường.
Kính an toàn Việt Nhật (VSG) với mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp, nâng tầm chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua những sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu xu hướng và đạt chuẩn chất lượng hàng đầu.

Chứng nhận ISO

Chung Chi Iso 9001
Chung Chi Iso 14001

Chứng nhận TCVN

Tcvn 7364
Tcvn 8260

Chứng nhận JIS R

Jis R 3222
Jis R 3206
Jis R 3205
Jis R 3209

Chứng nhận chất lượng khác