Gặp gỡ giao lưu tại Lễ kỷ niệm hội Ngành cửa Cao Bằng

Kính An Toàn Việt Nhật VSG gặp gỡ, giao lưu cùng Hội Ngành tại Cửa Cao Bằng.
Với Mục tiêu: Đưa kính lên rừng thay gỗ – Hướng tới môi trường xanh, buổi gặp gỡ đã gặt hái nhiều thành công

Một số hình ảnh của buổi giao lưu tại lễ kỷ niệm này: